Ungdomsuddannelser

Vi tilbyder omvisninger til ungdomsuddannelser fx STX,
HHX og HTX af ca. 1 times varighed

Vores forløb tager altid udgangspunkt i museets udstillinger og sigter mod at aktivere og engagere eleverne. I forløbene tager vi højde for elevernes kompetencer og læringsstile og tilstræber at variere mellem korte oplæg, samtaler og små opgaver og øvelser.