Kirstine Roespstorrf

Undervisning  >  Særudstillinger  >  Udskoling  > Eske Kath

 

 

Eske Kath

Er mennesket vor tids Gud? – etik og æstetik

 

Udstillingen præsenterer værker der kredser om vores samtid – en virkelighed præget af klimaforandringer, politisk uro og følelsen af afmagt. Forskydninger i magtbalancen skubber til mennesket stræben efter kontrol og orden i en ukontrollerbar natur.

Hvad sker der med naturen, hvis mennesket tager den totale kontrol. Og hvad sker der, når naturen tager den totale kontrol?

Kan vi bestemme og hvor meget skal vi bestemme? Hvor kanalisere vi vores usikkerhed hen og ændre vi adfærd?

Eleverne kommer til at forholde sig kritisk til dem selv og deres omverden, via dialogbaseret analyse og elevopgaver.

I workshoppen er omvisningen inkluderet. Efterfølgende skal eleverne lave deres eget landskabsbillede, der afspejler deres verdenssyn eller oplevelse af verdenen.

 

Omvisningen arbejder hen mod følgende færdigheds- og vidensmål:

Billedkunst:

Eleven har viden om afsender og modtagerforhold i billeder

Eleven har viden om virkemidler inden for billedfremstilling

Dansk:

Eleven har viden om metoder til fortolkning

Eleven kan argumentere og informere

Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog

Kristendom:

Eleven kan reflektere over etiske principper og moralsk praksis i mellemmenneskelige relationer

Natur og teknologi

Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden

Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder

Trapholt:

Eleven får viden om kunst

Eleven får ny perspektiv på sig selv og omverdenen

Eleven arbejder med kreativ tankegang

Elevens nysgerrighed pirres

 

Praktisk info:

Pris: 550 kr for skoler i og udenfor Kolding kommune

Tidspunkt: Onsdag og fredag 8-16.

Klassetrin: 7.-10. klasse

Deltagerantal: Max. 28 elever pr. omvisning

Book hos: Karen Bech;  kbj@trapholt.dk. 21683261