Når kunst giver trivsel

Oprettet d.

Klik på nedenstående billede for download!
Pressefotos og illustrationer fra aktuelle udstillinger og arrangementer er til fri redaktionel brug i forbindelse med omtale af udstillingen, jvf. Ophavsretsloven §23, stk.3.

Kunst og trivsel

Gennem det forløbne år har 77 udvalgte deltagere været med i Trapholts undersøgelse om kunst og trivsel. Her er det medarbejdere hos Spar Nord, som er i gang med at sammensætte en miniudstilling. Foto: Mette Hanghøi.

Udsendt 29. januar 2014

77 helt almindelige danskere har gennem det sidste år deltaget i et forløb på kunstmuseet Trapholt, hvor de har analyseret deres eget liv ved hjælp af Trapholts samling af maleri og stoledesign. De grundlæggende spørgsmål bag undersøgelsen har været, hvordan oplevelser med kunst påvirker vores velbefindende og om et besøg på et kunstmuseum ligefrem kan afhjælpe livets eksistentielle udfordringer og lindre stress?

Guidet af Trapholts kunstfaglige personale har deltagerne selv sammensat malerier og stoledesign ud fra deres egne fremtidsdrømme.
Museumsdirektør på Trapholt Karen Grøn: "Vores tese var, at kunsten kan mere end at fortælle om sig selv. Ved at lade gæsterne forholde sig til de elementer, som de selv synes er interessante, træner de evnen til at se sammenhænge. Og det kan potentielt gøre os mere opmærksomme og handlekraftige over for sammenhænge i hverdagen - og dermed bedre i stand til at udleve vores
fulde potentiale".

Resultaterne peger på at sådanne jævnlige møder med kunsten har en positiv effekt for deltagernes trivsel. Deltagerne har blandt andet oplevet, at de har fået større tillid til egne meninger, fået styrket selvopfattelsen og egen identitet.

Citat fra spørgeskema: "Jeg kan bruge værkerne til at forholde mig til, hvad jeg er, og hvor jeg er på vej til. Men jeg kan også bruge det til min fremtid, med hensyn til min kreativitet. Jeg vil helt klart bruge Trapholt til at besøge på en "trist" dag, men også på at udfordre mig selv. Det er blevet tydeligere for mig, at kunsten har en betydning for mig, hvilket jeg godt har vidst, men bare ikke været så opmærksom på".

Undersøgelsen viser desuden, at kunstmuseet tilbyder en pause og et rum for refleksion, som flere deltagere synes, det kan være svært at finde i en travl hverdag.

Karen Grøn understreger, at kunstmuseer kan meget mere end blot hylde æstetikken: "Der er mange fordomme om, hvad kunst er, og hvad det betyder for mennesker. Både for dem med og uden kunstfaglig viden. Gæster uden kunstfaglig viden kan imidlertid også få gode oplevelser, men det kræver, at man forlader den autoritetstro tilgang om, at man skal lære om kunstneren, og i stedet  lærer at bruge de elementer man SELV ser i værket. Det er vores ambition med et projekt som dette, at løfte kunstoplevelsen fra kun at handle om kunsten til også at handle om de mennesker som ser på kunsten. Tænk hvis kunstmuseer kunne tilbyde sådan et greb til gæsterne som standard - det ville da være verdensklasse!"

Resultaterne dokumenterer i øvrigt, at øvelserne har givet deltagerne en øget forståelse for sammenhænge i kunsten på tværs af stilarter og genrer - en sammenhæng, som de kan føre over på andre aspekter i deres eget liv, og som dermed giver dem en ændret og mere bevidst tilgang til livet og dets udfordringer.

Undersøgelsen kulminerer med udstillingen, Kunst & Trivselpå Trapholt. Udstillingen viser resultaterne af undersøgelsen gennem udvalgte kurateringer og citater samt gennem statistikker
udledt af spørgeskemaer, som deltagerne har udfyldt før og efter deres deltagelse i undersøgelsen. Udstillingen åbner onsdag 5. februar kl. 17 og åbningstalen holdes af journalist Mette Starch kendt fra Sundhed på P1.

………………………

Hvad er trivsel?

I undersøgelsen definerer Trapholt trivsel ud fra den amerikanske psykolog Carol D. Ryff's forskning. Trivsel er her ikke defineret som den subjektive følelse af lykke men som evnen til at udleve sit fulde potentiale og tage hånd om eksistentielle udfordringer.

  • Livsformål: Evnen til at skabe mening og retning i sit liv.
  • Autonomi: Selvstændighed og evnen til at vurdere sig selv ud fra personlige standarder og ikke ud fra andres accept.
  • Selvaccept: Den fulde accept af personlige svagheder og styrker - inklusiv de "sorte" sider af ens personlighed.
  • Personlig udvikling: Fortsat udvikling og evnen til at imødegå de udfordringer forskellige perioder af livet byder på.
  • Positive relationer til andre: Evnen til at indgå meningsfulde, tætte og længerevarende
    relationer til andre mennesker.
  • Bemestring af omverdenen: Evnen til at vælge eller skabe en omverden, der passer til den enkeltes mentale tilstand og deltage aktivt i denne.

………………………

Undersøgelsen er et samarbejde mellem Trapholt, Sundhedsområdet i Kolding Kommune, Jobigen og Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Støttet af Sydbank og Kulturstyrelsen.

 
For mere information kontakt gerne:
Trine Nissen, kommunikationschef Trapholt. Mobil: 29 44 69 39. trn@trapholt.dk