Instant Icon

 

 

 

Instant Icon

1 time

Hvorfor og hvordan bliver noget design ikonisk?

Nogle designprodukter har nærmest mytologisk status som ikoner. Eksempelvis visse møbler. De har bidt sig fast i vores bevidsthed og vi behøver blot at betragte kurverne på Ægget, taljen på 7’eren, skallen fra Eames Lounge Chair eller glansen fra en svungen Panton Chair for at afkode, hvilken stol der er tale om.

Er det medierne, der former vores opfattelse af disse møbler, eller kan møblerne noget i sig selv?

I udstillingen Instant Icon – Fotogent design undersøges, om der er et mønster for hvorledes disse møbler eksponeres, iscenesættes og formidles. Det er som om, det ikke kun er formidlingen af møblerne, men også noget iboende i det enkelte møbel, der afstedkommer formidlingen. Møblerne i denne udstilling har noget i sig selv, der er særligt medievenligt, som gør dem ekstra velegnede i medierne. Man kan sige at de er mediagene. De er nærmest født som ikoner – som et Instant Icon.

Eleverne skal undersøge stolene ud fra deres egen identitet.

Har stolen nogle karaktertræk i sig selv, eller er det mediernes påvirkninger der gør sig gældende. Hvilken påvirkning har de sociale medier på eleverens identitet og selviscenesættelse?

 

Det er vigtigt, at der medbringes mobiler eller tablets, som eleverne skal bruge i selve udstillingen.

 

 

Omvisningen arbejder hen mod følgende mål:

Dansk:

Eleven har viden om varierede udtryksformer mårettet forskellige målgrupper

Eleven har viden om æstetisk sprogbrug

Eleven kan argumentere og informere

Eleven kan bruge korppen som udtryk

Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikattionsteknologier for eget liv og fællesskab

Billedkunst:

Eleven kan analysere billedgenrer I den visuelle kultur

Eleven kan analyser visuelle fremstillinger til beslsning af forskellige sagforhold

Eleven har viden om virkemidler inden for billedfremstilling

Eleven har viden om billeders visuelle koder og udsagn

Håndværk og design:

Eleven viden om form og function I udførelse af product

Eleven har viden om sammenhæng mellem form, function og æstetik

Samfundsfag:

Eleven kan diskutere rollen som forbruger

Eleven har viden om socialisering og identitdannelse

Trapholtsmål:

Eleven får viden om design

Eleven får ny perspektiv på sig selv og sin omverden

Eleven burger kreativ tankegang

Eleven får pirret sin nysgerrighed

 

Ved booking af forløbet tilsendes matieriale til brug før/efter besøget

 

 

Praktisk info:

Varighed: 1 time

Pris: Gratis for Kolding kommunes folkeskoler. 550 kroner for folkeskoler fra andre kommuner.  

Tidspunkt: Tirsdag -fredag 8-16

Klassetrin: 7.-10. klasse

Deltagerantal: Max. 28 elever pr. omvisning

Booking: skriv til  Karen Bech på kbj@trapholt.dk

tlf: 21683261