Design & Inspiration

Undervisning  >  Design  >  Indskoling  >  Design & Inspiration

 

 

Design & Inspiration

1 times omvisning eller 2 timers workshop til elever i 1.-3. klasse 
I omvisningen tager vi udgangspunkt i Trapholts samling af stole og diskuterer inspiration. Hvad inspirerer designerne til at lave deres ting? Hvad er inspiration? 
En stol er ikke bare en plade med fire ben. En designer har gennemtænkt stolen i hver en detalje etc. Designere har mange inspirationskanaler - den omgivende verden, medier, behov etc. Eleverne skal på en stjernejagt efter stole med udgangspunkt i forskellige genstande.
Workshoppen slutter med, at eleverne selv skal designe en stol der er inspireret ud fra en given genstand. 
 
 
 
 
Omvisning og workshop arbejder henimod følgende færdighedsmål:
Dansk efter 2. kl:
Eleven kan formulere undrespørgsmål
Eleven kan veksle mellem at lytte og ytre sig
Eleven kan bruge talesprog i samtale og samarbejde
Eleven kan lege med sprog, billeder og fortællinger
Eleven kan samtale om budskabet i en produktion
Dansk efter 4. kl:
Eleven kan indgå i dialog i mindre grupper
Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons
Billedkunst efter 2. kl:
Eleven kan fremstille rumlige konstruktioner
Trapholts mål:
Eleven får viden om kunst og design
Eleven får udvidet sin horisont
Eleven arbejder med kreativ tankegang
Eleven arbejder med kreativ refleksion
Eleven får pirret sin nysgerrighed
 
Praktisk info:
Pris: Gratis for Kolding kommunes skoler. Henholdsvis 550 kr for en times omvisning eller 850 kr for to timers workshop for skoler fra andre kommuner.
Tidspunkt:Tirsdag - fredag 8-16
Sted: Omvisning på Trapholt.
Klassetrin: 1.-3. klasse
Book hos: Karen Bech
kbj@trapholt.dk. 21683261