Arkitektur & Sanser

Undervisning  >  Design  >  Indskoling  >  Arkitektur & Sanser

 

 

1 times omvisning eller 2 timers designworkshop for 1.-3. klasse

Eleverne får en forståelse og et sprog for, hvordan arkitekturen påvirker os, vores adfærd og vores opfattelse af verden.
Eleverne skal selv undersøge museets arkitektur på en anderledes måde. Hvordan opleves et rum for eksempel, hvis man triller – eller hvis væggene og loftet kan svare på spørgsmål?
Eleverne kommer til at opleve og forholde sig til arkitektur via sanser.
I workshoppen kommer eleverne selv til at designe et sanserum.
 
Omvisningen/workshoppen arbejder henimod følgende færdighedsmål:
Dansk efter 2. kl:
Eleven kan formulere undre spørgsmål
Eleven kan samtale om budskaber i en produktion
Eleven kan veksle mellem at lytte og ytre sig
Eleven kan bruge talesprog i samtale og samarbejde
 Dansk efter 4. kl:
Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende
Eleven kan udføre en mundtlig fremlæggelse
Eleven kan indgå i dialog i mindre grupper
Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons
Billedkunst efter 2. kl:
Eleven kan fremstille rumlige konstruktioner
Natur og teknologi efter 2. kl:
Eleven kan undersøge sanser
Eleven kan undersøge lyd, lys og skygge
Eleven kan fortælle om egne resultater og erfaringer
Trapholts mål:
Eleven får viden om arkitektur
Eleven får pirret sin nysgerrighed
Eleven arbejder med kreativ tankegang
 
Praktisk information:
Pris: Gratis for Kolding kommunes skoler. Henholdsvis 550 kr for en time eller 850 kr for to timers workshop for skoler fra andre kommuner.
Tidspunkt:Tirsdag - fredag 8-16
Sted: Omvisning på Trapholt.
Klassetrin: 0.-3. klasse
Booking: Karen Bech;kbj@trapholt.dk. 21683261