EAT ME udskoling

Omvisning i Trapholts store udstilling Eat me, viser eleverne, hvor stor en betydning mad har i vores liv. Den tager fat i emner, som er relevante og nærværende for eleverne, men også med værker der kan være provokernede.

 

Med mad kan vi kommentere ALT: Miljøets belastning ved kødproduktion som en væsentlig samfundstrussel; psykiske lidelser relaterede til over- eller underspisning; kulturelle forskelle i forhold til spisesituationen; nye teknologiske fremskridt med 3D printning og invitro kød.

Formålet er at få eleverne til at få nye vinkler på emnet mad og reflektere over deres eget forhold til mad.

 

 

Man kan vælge to forskellige omvisninger

A: En dialogbaseret omvisning i udstillingen - gratis for skoler i Kolding kommune. 550 for skoler uden for Kolding kommune

B: En aktiv omvisning med smagsprøver, samt en kort dialogbaseret omvisning i udstillingen.  100 kr pr. klasse for skoler i Kolding kommune. 650 kr for skoler uden for Kolding kommune.

 

Udstillingsperioden er fra 21.09-2017 til maj 2018

Omvisninger bookes hos Karen Bech; kbj@trapholt.dk

 

 

Omvisningen understøtter følgende færdigheds- og vidensmål:

Dansk efter 9. kl

 • Eleven kan reflekteret indleve sig i tekstens univers som grundlag for fortolkning
 • Eleven kan undersøge teksters flertydighed
 • Eleven kan sætte teksten i relation til aktuelle problemstillinger
 • Eleven kan argumentere og informere
 • Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog

Valgfag madkundskab

 • Eleven har viden om mediers præsentationsteknikker
 • Eleven har viden om faktorer der påvirker mad-og måltidskulturer

Valgfag billedkunst

 • Eleven har viden om billeders visuelle koder og udsagn
 • Eleven har viden om design og layout

Samfundsfag efter 9. kl

 • Eleven kan diskuter rollen som forbruger
 • Eleven kan diskutere kulturs betydning for individer og grupper

Trapholts mål

 • Eleven får viden om kunst og design
 • Eleven får udvidet sin horisont
 • Eleven får nye perspektiver på omverden
 • Eleven får pirret sin nysgerrighed
 • Eleven arbejder med kreativ tankegang
 • Eleven arbejder med kreativ refleksion