Din udstillinger - kunst og kuratering

Til folkeskole og ungdomsuddannelser

Vi lever i en verden fuld af billeder, og eleverne ser og benytter sig af billeder hele tiden på sociale medier som Facebook og Instagram. Målet med dette undervisningsforløb er, at kvalificere og bevidstgøre elevernes afløsning af og brug af billeder i eget liv.


I forløbet præsenteres eleverne for billedbrug i udstillingssammenhæng og arbejder selv aktivt med at kuratere (sammensætte) deres egen udstilling. Kuratering er et udtryk for den proces, der sker, når man vælger et element af særlig betydning i kunsten og sammensætter værker, der understøtter dette element.

På Trapholt mødes klassen med en omviser, og sammen ser gruppen på udvalgte af museets udstillinger og diskuterer de forskellige kurateringsgreb. Derefter inddeles eleverne i grupper på fire (det er en god ide at lave grupperne på forhånd) og får god tid til at kuratere deres egen udstilling ud fra egne kurateringsprincipper. Denne aktivitet foregår i DIN udstilling, hvor det gennem en digital installation er muligt at sammensætte sin egen udstilling. Efter endt kuratering præsenterer eleverne deres udstillinger for de andre i klassen.


Elevernes kurateringer gemmes elektronisk og bliver sendt til de enkelte elever på mail.


Tilbuddene henvender sig især til fagene dansk, billedkunst, religion, historie og samfundsfag.
 

Praktisk info:

  • Pris: Omvisningen er gratis for folkeskoler og ungdomsuddannelser i Kolding Kommune. For skoler fra andre kommuner er prisen 450 kr.
  • Varighed: ca. 1½ time
  • Tidspunkt: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 9.15, 11.15 eller 13.15
  • Sted: Omvisning på Trapholt.
  • Klassetrin: 0.-10. klasse + ungdomsuddannelser
  • Deltagerantal: Max. 28 elever pr. omvisning
  • Booking: Karen Bech; kbj@trapholt.dk

Tilbage til skoletjenesten

DIN Udstilling skærm med hånd
Digital installation i DIN Udstilling

DIN Udstilling Mor og datter
DIN Udstilling