Din udstillinger - kunst og kuratering

Til Ungdomsuddannelser

I Din udstilling får elever/studerende mulighed for at gå i dybden med kunsten, hvor de selv skal kuratere en udstilling.

Efter en fælles snak omkring et kunstværk, får eleverne/studerende viden om forskellige kurateringsprincipper, inden de selv skal kuratere (sammensætte) deres egen udstilling. 

Kuratering er et udtryk for den proces, der sker, når man vælger et element af særlig betydning i kunsten og sammensætter værker, der understøtter dette element.

Eleverne/studerende skal gå rundt i udstillingen og finde et værk, som taler til dem. Det kan også være et værk, der passer til et givent emne, som klasserne har arbejdet med. Ud fra det valgte hovedværk skal der findes op til 10-12 værker, som til sidst skal indsnævres til 6 værker. Dette gøres gennem en digital installaation. Efter 
Målet med dette undervisningsforløb er, at kvalificere og bevidstgøre elevernes afløsning af og brug af billeder i eget liv. AT de bliver bevidste om, at kunst kan være med til at vinkle forskellige emner. At de kommer til at forholde sig personligt til kunsten.

Efter endt kuratering præsenterer eleverne deres udstillinger for de andre i klassen.

Elevernes kurateringer gemmes elektronisk og bliver sendt til de enkelte elever på mail.

Tilbuddene henvender sig især til fagene dansk, billedkunst, religion, historie og samfundsfag.

 

Hvis I ønsker, at eleverne skal arbejde med et bestemt emne, oplyses det ved tilmelding.
 

Praktisk info:

  • Pris:300 kr for ungdomsuddannelser i Kolding Kommune. For skoler fra andre kommuner er prisen 550 kr.
  • Varighed: 1 time
  • Tidspunkt: Tirsdag til fredag fra 8-16
  • Sted: Omvisning på Trapholt.
  • Klassetrin: ungdomsuddannelser
  • Deltagerantal: Max. 28 elever pr. omvisning
  • Booking: Karen Bech; kbj@trapholt.dk

Tilbage til skoletjenesten