Designundervisning i folkeskolen

Denne side er et praktisk redskab til arbejdet med design og designpædagogik i folkeskolen. Her kan du læse mere om designpædagogik og finde inspiration til designpædagogiske forløb i folkeskolen. 


DESIGN I FOLKESKOLEN
Danmark
 har brug for en innovativ og initiativrig ungdom, som kan se mulighederne omkring sig, og har modet og redskaberne til at omdanne disse til nye ideer - og ikke mindst realisere dem. Det er målet med Kolding Kommunes designsatsning og med integrationen af designpædagogik i folkeskoleregi. 

DESIGNPÆDAGOGIK - HVAD ER DET?
I Kolding Kommune arbejder folkeskolerne, som et led i Kolding Kommunes designsatning med designpædagogik - det vil sige en undervisningsstrategi, der stimulerer selvstændig og innovativ tænkning hos eleverne. Eleverne bliver på denne måde medskabere af deres egen viden og i stand til at planlægge og gennemføre strukturerede arbejdsprocesser.
Det, der kendetegner designpædagogik, er netop dette øgede fokus på processen frem for produktet.
Kolding kommunes vision er, at alle børn, når de forlader folkeskolen i Kolding, er i stand til at lave god planlægning, bevidste beslutningsprocesser og produkter, der har en æstetisk udformning, hvad enten det drejer sig om konkrete produkter, eller produkter af mere serviceorienteret karakter. Nøgleordene for designpædagogik er kreativitet, innovation, problemløsning og
samarbejde.

UNDERVISNINGSBOG OM DESIGN
I samarbejde med Kolding Kommune og folkeskoler Kolding har Trapholt i januar 2014 udgivet bogen Design i folkeskolen. 

Bogen kan downloades her

Bogen indeholder overvejelser om designpædagogikkens kvaliteter og metoder, om skoletjenesten på Trapholt samt konkrete forslag til hvordan man arbejder med design på skolen og på museet.

Undervisningsforløbene i bogen tager udgangspunkt i Trapholts samling, DIF-modellen (se forklaring nedenfor eller i publikationen) samt i trinmål for de enkelte fag. Forløbene er tænkt som inspiration til arbejdet med designpædagogik. Forløbene er enkle og overskuelige oplæg, der kan tilpasses det, der er relevant for den enkelte klasse og de muligheder, der er til rådighed.

Undervisningsforløbene er bygget op med forløb på skolen og inspirations- og vidensindsamlingsture til Trapholt med omvisning. Forløbene er udviklet af Gitte Klausen, lærer på Lyshøjskolen, Grith Rasmussen, lærer på Munkevænget Skole, Lisbet Larsen, lærer på Kongsbjergskolen - alle i Kolding Kommune - og Kirsten Jensen, formidlingsansvarlig på Trapholt.

Udviklingen af de designpædagogiske forløb er støttet af Kolding Kommune, Kulturstyrelsen samt Nykredit Fonden.

DIF-modellen er udviklet af folkeskolelærere fra Kolding Kommune som et praktisk redskab til at bevare fokus på processerne i arbejdet med design i folkeskolen. Den er tænkt som en hjælp til planlægning og evaluering af forløb, og kan bruges som et redskab til at tilgodese de forskellige dimensioner i designprocessen. Modellen består af otte begreber udvalgt ud fra ønsket om at skabe et enkelt og fælles sprog om designprocesser. Begreberne er desuden udvalgt ud fra deres relevans i en designproces og kan inddrages i praksis i alle fag i folkeskolen.

DIF-model 

DESIGNPÆDAGOGIK PÅ TRAPHOLT
I skoletjenesten på Trapholt stiller vi skarpt på designprocessens mange dimensioner: Hvordan finder man inspiration? Hvordan udnytter man materialernes egenskaber? Hvad er forholdet mellem form og funktion? Hvordan påvirker forskellige former for design os? Kan godt design være med til at øge livskvaliteten?

Trapholt indeholder således en masse færdige produkter, der alle er resultatet af en længere proces. Museets tilbud og muligheder for vidensindsamling, inspiration og undersøgelse er med til at sætte designprocessernes betydning ind i en samfundsmæssig og historisk sammenhæng. 

Omvisningerne er bygget op med fokus på læringsstile og inddragelse, så eleverne bliver en aktiv del af de undersøgelser og konklusioner, der er udbyttet af omvisningerne. I undervisningsforløbene er Trapholt integreret som en vidensressource og som rum for aktivering af alle sanser.