Design og livsstil

Design og livsstil

1 times omvisning eller 2 timers workshop

I denne omvisning tager vi udgangspunkt i Trapholts samling af stole samt ser på helt nyt design. Hvad er design? Hvem skabes det for? Hvad fortæller vores valg af design om os og vores livsstil?

Der er fokus på design og livsstil. Kan møbler sige noget om ens identitet? Hvordan vægter forskellige mennesker æstetik og funktion?

Med afsæt i en diskussion om, hvad design er, går vi ned i møbelmuseet hvor 4 stole er dækket til. Eleverne kommer til at undersøge dem på en alternativ måde i forhold til identitet. Efterfølgende skal de rundt på museet og finde møbler, der passer til forskellige livsstilstyper.

I workshoppen er der mere tid til at diskutere og undersøge, hvad design er. Derudover skal eleverne arbejde med deres kommende livsstil, hvor det munder ud i, at de skal designe en stol, der passer til deres kommende livsstil.


Omvisningen har til formål at give eleverne bevidsthed om, at alt er designet. At der ligger eksperimenter bag. At design og livsstil hænger sammen.


Metoden er involvering, hvor eleverne gennem deres deltagelse selv er med til at skabe omvisningen.


1 times omvisning eller 3 timers workshop
I kan vælge mellem 1 times omvisning og 3 timers workshopforløb (inklusiv omvisning). I workshopforløbet er der fokus på elevernes egen kommende livsstil og uddannelsesvalg.

 

Omvisning/workshoppen arbejder hen mod følgende mål:

Dansk:

Eleven kan formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog

Eleven kan foretage flertydige fortolkninger

Eleven kan argumentere og informere

Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog

Samfundsfag:

Eleven kan diskutere rollen som forbruger

Uddannelses og job - obligatorisk emne:

Eleven kan formulere personlige mål for uddannelse, job og karriere

Trapholt:

Eleven får viden om kunst og kultur

Eleven får udvidet sin horisont

Eleven arbejder med kreativ tankegang

Eleven arbejder med kreativ refleksion

Eleven får pirret sin nysgerrighed

 

 

 


Praktisk info:

Pris: Gratis for Kolding kommunes folkeskoler. Henholdsvis 550 eller 850 kroner for folkeskoler fra andre kommuner.

Tidspunkt: Tirsdag - fredag: 8-16 

Sted: Trapholt

Klassetrin:  7.-10. klasse

Deltagerantal: Max 28 

Booking: Karen Bech; kbj@trapholt.dk.  21683261