Arkitektur og adfærd

Arkitektur og adfærd

3 timers workshop

Vi bevæger os i arkitekturens verden hver eneste dag - ofte uden at lægge mærke til det.
Omvisningen Arkitektur og adfærd har til formål at give eleverne en forståelse for og et sprog for, hvordan arkitekturen påvirker os, vores adfærd og vores opfattelse af verden.
Vores adfærd er den måde, vi opfører os på. Blandt andet hvordan vi bevæger os, taler til hinanden, og hvordan vi arbejder sammen. Arkitektur kan få os til at opføre anderledes, ved hjælp af ruminddeling, skala og form.
I workshoppen kommer eleverne rundt og undersøger Trapholts forskellige arkitektoniske i forhold til, hvordan den påvirker deres adfærd.
Til sidst skal de selv designe et hus, der fremmer tilgodeser bestemte adfærdsmønstre fra en given familie.

 

 

Workhoppen arbejder hen mod følgende mål:

Dansk:

Eleven kan organisere samarbejde om fremstilling

Eleven kan tilrettelægge proces fra ide til færdigt produkt

Eleven kan formulere egne oplevelser og sansninger i æstetiske sprog

Eleven kan argumentere og informere

Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog

Håndværk og design:

Eleven kan arbejde selvstændigt med produktets æstetiske udtryk og hensigt

Eleven kan udvikle ideer med inspiration i hverdagsliv

Eleven kan fremstille produkt efter ideer med inspiration fra hverdagsliv

Eleven kan udvikle ide med innovativ og entreprenant tilgang

Matematik:

Eleven kan planlægge og gennemføre problemløsningsprocesser

Eleven kan gennemføre modellerings processe

Trapholt:

Eleven får viden om arkitektur

Eleven får ny perspektiv på omverdnen

Eleven arbejder med kreativ tankegang

Elevens nysgerrighed pirres

 

 

Praktisk info:

Varighed: 3 timer

Pris: Gratis for Kolding kommunes folkeskoler. 1200 kroner for folkeskoler fra andre kommuner.  

Tidspunkt: Tirsdag -fredag 8-16

Klassetrin: 7.-10. klasse

Deltagerantal: Max. 28 elever pr. omvisning

Booking: skriv til  Karen Bech på kbj@trapholt.dk

tlf: 21683261